ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

หมวดหมู่ : ข่าวสารการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, จำนวนคนดู : 278
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้
เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลไหล่หิน

ไฟล์ภาพประกอบ

3.jpg4.jpg

ข่าวสารการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นอื่น ๆ