กองช่างเทศบาลตำบลไหล่หินลงพื้นที่เปลี่ยนหลอดไฟกิ่ง

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563, จำนวนคนดู : 260
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้
ในบ้านเข้าซ้อน หมู่ที่1 และ บ้านแม่ฮวก หมู่ที่ 3

ไฟล์ภาพประกอบ

1.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ