โครงการ ขุดลอกเปิดทางน้ำเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้ง บ้านมะกอก-นาบัว หมู่ที่ 4

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563, จำนวนคนดู : 247
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ของอำเภอเกาะคาร่วมกับช่าง เทศบาลตำบลไหล่หิน เข้าตรวจสอบและตรวจรับงาน โดยได้รับงบประมาณจากสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ไฟล์ภาพประกอบ

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ