โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการท้องถิ่นด้วยภาคีเครือข่ายสู่การจัดการตำบลสุขภาวะ เทศบาลตำบลไหล่หิน

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563, จำนวนคนดู : 194
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้
ประเด็น : การควบคุมการบริโภคยาสูบและสารเสพติด การจัดตั้งเครือข่าย

ไฟล์ภาพประกอบ

2.jpg4.jpg5.jpg6.jpg8.jpg9.jpg10.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ