กองช่างเทศบาลตำบลไหล่หินลงพื้นที่เปลี่ยนหลอดไฟกิ่ง

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563, จำนวนคนดู : 185
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้
ในบ้านไหล่หินหมู่ที่ 2 บ้านแม่ฮวกหมู่ที่3 และ บ้านกิ่วหมู่ที่ 5

ไฟล์ภาพประกอบ

1.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ