งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลไหล่หิน ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ บริเวณพื้นที่ริมถนน ทางเข้าหมู่

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563, จำนวนคนดู : 194
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลไหล่หิน ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ บริเวณพื้นที่ริมถนน ทางเข้าหมู่บ้าน บ้านกิ่ว หมู่ที่ 5เพื่อความสะอาดและลดการเกิดน้ำท่วมขังตามพุ่มไม้นำไปสู่การเกิดลูกน้ำยุงลายครับ

ไฟล์ภาพประกอบ

120445838_1903317113143453_2102580637641328342_o.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ