กองช่างเทศบาลตำบลไหล่หิน รายงานความคืบหน้าโครงการ วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก 10 จุด

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563, จำนวนคนดู : 193
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

กองช่างเทศบาลตำบลไหล่หิน รายงานความคืบหน้าโครงการ วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก 10 จุด บริเวณ ทางเข้าวัดใหม่ ชัยมงคล ครับ

ไฟล์ภาพประกอบ

1.jpg2.jpg3.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ