เทศบาลตำบลไหล่หิน ลงพื้นที่สำรวจลูกน้ำยุงลาย และพ่นหมอกควันพื้น ภายในตำบลไหล่หินทั้งหมด6หมู่บ้าน

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563, จำนวนคนดู : 213
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

เทศบาลตำบลไหล่หิน ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ลงพื้นที่สำรวจลูกน้ำยุงลาย และพ่นหมอกควันพื้นบ้านแม่ฮวกหมู่ที่3 และบ้านมะกอกหมู่ที่ 4 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลไหล่หินค่ะ

ไฟล์ภาพประกอบ

1.jpgรูป2.jpgรูป3.jpgรูป4.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ