เทศบาลตำบลไหล่หินร่วมกันต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหมอนนาง จ.ชลบุรี

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563, จำนวนคนดู : 206
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

วันที่ 23 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลไหล่หินนำโดย ท่านธรรมรักษ์ เชียงพรหม นายกเทศมนตรีตำบลไหล่หิน คณะบริหาร สมาชิกสภา และชุมชนบ้านแม่ฮวก หมู่ที่ 3 นำโดยนายอุดม จำปา กำนันตำบลไหล่หิน ร่วมกันต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหมอนนาง จ.ชลบุรี จำนวน 98 คน ศึกษาดูงานเรื่อง การจัดการขยะในครัวเรือน การคัดแยกขยะ ธนาคารขยะรีไซเคิลและการประดิษฐ์ของจากขยะ นำบรรยายโดยคณะวิทยากรชุมชนบ้านแม่ฮวก เทศบาลตำบลไหล่หินขอขอบคุณคณะศึกษาดูงานทุกท่านที่ให้ความสำคัญกับปัญหาของการจัดการขยะครัวเรือนและการคัดแยกขยะ และได้เลือกชุมชนบ้านแม่ฮวก หมู่ที่ 3 เป็นต้นแบบในการศึกษาดูงาน ทั้งนี้หากท่านผู้ที่มีความสนใจต้องการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการขยะครัวเรือน ธนาคารขยะรีไซเคิล สามารถติดต่อสอบถามมาทางเทศบาลตำบลไหล่หินได้ที่เบอร์ 054274523 ขอบคุณค่ะ

ไฟล์ภาพประกอบ

119891888_1895501783924986_5568596690788532489_o.jpg2.jpg3.jpg120467272_920853838403187_863740530458832806_n.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ