เทศบาลตำบลไหล่หินขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563, จำนวนคนดู : 196
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

ประกาศเทศบาลตำบลไหล่หินเรื่อง  ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

ไฟล์ภาพประกอบ

ประกาศขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ