โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563, จำนวนคนดู : 207
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

26 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลไหล่หินได้ดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

  


ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ