สำรวจแและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2563, จำนวนคนดู : 206
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

เทศบาลตำบลไหล่หิน ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอเกาะคา โรงพยาบาลเกาะคา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไหล่หิน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุม อสม. บ้านมะกอกนาบัวหมู่ที่ 4 ร่วมกันสำรวจแและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่

ไฟล์ภาพประกอบ

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ