ประเมินชุมชนปลอดขยะ Zero Waste2563

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 31 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2563, จำนวนคนดู : 210
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

18 ก.ค. 2563 ชุมชนบ้านแม่ฮวก หมู่ที่ 3 รับการตรวจประเมินชุมชนปลอดขยะ เพื่อคัดเลือกผู้ชนะเลิศระดับประเทศ ในกลุ่มชุมชนขนาดกลาง นำโดย นายวรวุฒิ เมืองตั้ง ปลัดอำเภอ (หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง) ผู้แทนนายอำเภอเกาะคา นายธรรมรักษ์ เชียงพรหม นายกเทศมนตรีตำบลไหล่หิน ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไหล่หิน และนายอุดม จำปา กำนันตำบลไหล่หิน พร้อมด้วยคณะกรรมการธนาคารขยะรีไซเคิล บ้านแม่ฮวก หมู่ที่ 3 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ไฟล์ภาพประกอบ

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ