ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านเข้าซ้อน หมู่ที่1 ตำบลไหล่หิน

หมวดหมู่ : ข่าวประกวดราคา/สอบราคา จำนวนคนดู : 613
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้


ข่าวประกวดราคา/สอบราคาอื่น ๆ