สอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB)

หมวดหมู่ : ข่าวประกาศ/ประกวดราคา/สอบราคา การจัดซื้อจัดจ้าง จำนวนคนดู : 800
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้


ข่าวประกาศ/ประกวดราคา/สอบราคา การจัดซื้อจัดจ้างอื่น ๆ