webmaster@rongkho.go.th
Slide 0Slide 1Slide 2Slide 3Slide 4
Example Frame

ข่าวสารการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น

ข่าวสารกิจกรรม

 • ลงพื้นที่สำรวจลูกน้ำยุงลาย

       หลังจาก ฝนตก อสม.ตำบลไหล่หินลงพื้นที่สำรวจลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก.. ฝากประชาชนทุกท่านสำรวจน้ำขังบริเวณบ้านเรือนของตัวเองด้วยนะค่ะ
 • โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพ

       เทศบาลตำบลไหล่หิน ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพ(สมุนไพรแช่เท้า กดจุดนวดฝ่าเท้า) ณ โรงเรียนบ้านมะกอก-นาบัว เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ให้กับชุมชนตำบลไหล่หิน
 • โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพ

       เทศบาลตำบลไหล่หิน ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพ(การเพาะถั่วงอก) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไหล่หิน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ให้กับชุมชนตำบลไหล่หิน
 • โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพ

        เทศบาลตำบลไหล่หิน ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพ(ทำไส้กรอกอีสาน) ณ วัดบ้านกิ่ว เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ให้กับชุมชนตำบลไหล่หิน
 • โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพ

       เทศบาลตำบลไหล่หิน ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพ(การร้อยลูกปัดสายคล้องหน้ากากอนามัย สเปรย์ฉีดมือฆ่าเชื้อโรค) ณ โรงเรียนบ้านแม่ฮวก เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ให้กับชุมชนตำบลไหล่หิน

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์

e-GPข่าวรับสมัครงาน


ข่าวเด่นประจำวัน


นายมงคล แผ่นคำ
นายกเทศมนตรีตำบลไหล่หิน

นายสง่า แก้วมารัตน์
ปลัดเทศบาลตำบลไหล่หิน