ซ่อมประปาหมู่บ้าน

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566, จำนวนคนดู : 24
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลไหล่หิน ได้ทำการซ่อมประปาหมู่บ้าน บ้านไหล่หิน หมู่ที่ 2

ไฟล์ภาพประกอบ

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ