ประเมินโครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562, จำนวนคนดู : 155
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลไหล่หิน ร่วมกับ ชุมชนบ้านแม่ฮวกหมู่ที่ 3 เข้ารับการประเมินโครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste จากสำนักงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภาค 2 ลำปาง ค่ะ

ไฟล์ภาพประกอบ

DSC_0709.JPGDSC_0459.JPGDSC_0638.JPGDSC_0480.JPGDSC_0660.JPGDSC_0703.JPGDSC_0567.JPG

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ