• เข้าสู่ระบบสมาชิก

การจัดเก็บข้อมูลตำบลด้วยระบบ TCNAP

หมวดหมู่ : ข่าวสารกิจกรรม ลงข่าวเมื่อ : วันที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562, จำนวนคนดู : 111
ลดขนาดตัวอักษรเพิ่มขนาดตัวอักษร  สั่งพิมพ์ข่าวนี้

ขอความร่วมมือประชาชนในตำบลไหล่หินให้ข้อมูลกับอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

ไฟล์ภาพประกอบ

Untitled.png

ข่าวสารกิจกรรมอื่น ๆ