webmaster@rongkho.go.th
Slide 0Slide 1Slide 2Slide 3Slide 4
Example Frame

ข่าวสารการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น

ข่าวสารกิจกรรม

 • ปรับปรุงภูมิทัศน์

       งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลไหล่หิน ลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ กู่ครูบามหาป่าเจ้าเกสรปัญโญ
 • ท่อประปาหมู่บ้าน

       งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลไหล่หิน ได้ทำการต่อท่อประปาหมู่บ้าน บ้านไหล่หิน หมู่ที่2
 • ลงพื้นที่ซ่อมไฟกิ่ง

       กองช่างเทศบาลตำบลไหล่หินลงพื้นที่ซ่อมไฟกิ่ง บ้านเข้าซ้อน หมู่ที่1 บ้านไหล่หิน หมู่ที่2 บ้านแม่ฮวก หมู่ที่3 และบ้านไหล่หินตะวันตก หมู่ที่6
 • เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

       เทศบาลตำบลไหล่หิน นำโดย นายมงคล แผ่นคำ นายกเทศมนตรีตำบลไหล่หิน นายสง่า แก้วมารัตน์ ปลัดเทศบาล คณะบริหารสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลไหล่หิน ผู้นำชุมชนตำบลไหล่หิน และผู้อำนวยการสถานศึกษาในตำบลไหล่หิน คณะครูนักเรียนโรงเรียนไหล่หินวิทยา และโรงเรียนไหล่หินราษฏ์บำรุง
 • พิธีบวงสรวงแม่น้ำแม่ยาว

       เทศบาลตำบลไหล่หิน นำโดยนายมงคล แผ่นคำ ร่วมกันจัดพิธีบวงสรวงแม่น้ำแม่ยาว ก่อนฤดูกาลเพาะปลูกเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและขอขมาสิ่งศักดิ์และแม่น้ำแม่ยาวอีกทั้งเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านแก่เมืองสืบไป

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์

e-GPข่าวรับสมัครงาน


ข่าวเด่นประจำวัน


นายมงคล แผ่นคำ
นายกเทศมนตรีตำบลไหล่หิน

นายสง่า แก้วมารัตน์
ปลัดเทศบาลตำบลไหล่หิน